Waarom 2b free?

Vrij!

We zijn immers vrij zijn om te geloven in God, jong en oud. Het is ieders
eigen keuze om te geloven, om Jezus te volgen… of niet. Alleen, je mist
heel wat als je Hem niet kent.  Want het is super, ja, het is bevrijdend om
God te leren kennen.

In de bijbel staat het zo:

Wanneer Jezus je vrij zal maken, zul je werkelijk vrij zijn!’ (Joh.8:36)

In deze tijd zijn er heel veel jongeren die twijfelen aan het geloof en of ze
wel deze grote stap durven nemen. Met deze naam willen we juist aangeven
dat je niet hoeft te twijfelen, want het is het beste wat je ooit kunt doen.
Door te geloven in Jezus Christus word je bevrijd.

Bevrijd waarvan?

Zodat je kunt leven als een vrij en hoopvol mens die liefheeft en vrede
heeft gevonden in God! Met zijn allen staan we sterk en zijn we vrij
om bijvoorbeeld op een jongerenontmoeting ons geloof te uiten. 

Ook willen we met deze naam aangeven dat we als jeugd van Wagenborgen
de vrijheid hebben gekregen van de Gereformeerde kerk om een jongerenkerk
op te starten en dat zij ons willen ondersteunen. Daar zijn we natuurlijk
hartstikke blij mee.
2B-Free Team:
Belinda Haveman Algemene zaken
Rolf Kloppenborg Secretaris
Gerard van der Broek
Voorzitter
Daan Riepma Penningmeeser
Mark Bulthuis PR

Stuur gerust een email!